Piramidy

Piramidy w GizieWedług licznych źródeł alternatywnych piramidy nie były grobowcami. Były starożytnymi elektrowniami! Co więcej, wytwarzana przez piramidy energia mogła nie tylko zasilać różne urządzenia (w tym może i statki kosmiczne), ale też energetyzować i uzdrawiać ludzi !!!